แน่ใจแล้วหรือ? ว่าคุณเลือกซื้ออาหารได้ถูกต้อง

แน่ใจแล้วหรือ? ว่าคุณเลือกซื้ออาหารได้ถูกต้อง              โภชนาการที่ดีนั้น มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ร่างกางแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ ดังนั้นอาหารที่เรารับประทานอยู่ทุกวัน ควรสะอาดและถูกสุขอนามั