ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การเปลี่ยนไปใช้อาหารเพื่อสุขภาพไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องทั้งหมดหรือไม่มีเลย เราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเราไม่จำเป็นต้องกำจัดอาหารที่ชอบและไม่ต้องเปลี่ยนทุกส