Category Archives: การนอนน้อย

 • 0

การนอนน้อยมีผลเสียอย่างไร

การนอนน้อยมีผลเสียอย่างไร


นอนน้อย (Lack of Sleep) คือ ภาวะที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อสภาวะอารมณ์และประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ผู้ที่นอนน้อยอาจอารมณ์เสียหรือทำงานได้ไม่ดี การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นประจำนั้นทำให้เสี่ยงป่วยและมีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอ้วน ผู้ที่นอนน้อยมักรู้สึกเหนื่อยและง่วงซึมตลอดวัน สามารถหลับได้ภายใน 5 นาทีเมื่อนอนลงไป หรืออาจประสบภาวะวูบหรือหลับในช่วงเวลาสั้น ๆ (Microsleep) ทั้งนี้ ภาวะนอนน้อยอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน สมรรถภาพในการทำสิ่งต่าง ๆ จะลดลง เช่น ขับรถหรือควบคุมการทำงานของอวัยวะแต่ละส่วนให้สอดประสานกันได้ยาก เมาแอลกอฮอล์ง่ายกว่าคนที่นอนหลับอย่างเพียงพอ ไม่หายง่วงหลังจากรับประทานคาเฟอีนหรือเครื่องดื่มชูกำลังอื่น ๆ รวมทั้งเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ผู้ที่นอนน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะประสบภาวะทางสุขภาพต่าง ๆ ดังนี้

 • กระทบต่อกระบวนการคิด
 • นำไปสู่ปัญหาสุขภาพหลายอย่าง
 • ความต้องการทางเพศลดลง
 • ก่อให้เกิดอาการซึมเศร้า
 • ผิวเสีย
 • ขี้ลืมง่าย
 • น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
 • ส่งผลต่อการตัดสินใจ
 • ฮอร์โมนสืบพันธุ์ลดลง
 • เสี่ยงเกิดประสาทหลอน
 • ทำให้ประสบอุบัติเหตุ
 • แก้ปัญหานอนน้อยอย่างไร

ผู้ที่มีปัญหานอนน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือนอนหลับยาก อาจได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยปัญหานอนน้อยแก้ไขได้ตามวิธีต่อไปนี้

 • เข้านอนตรงเวลา
 • เลี่ยงอาหารและพฤติกรรมเสี่ยง
 • เขียนบันทึก ผู้ที่นอนน้อยอาจลองเขียนบันทึกเกี่ยวกับการนอนของตัวเอง
 • ผ่อนคลายก่อนนอน
 • จัดห้องนอนให้ดี
 • ฝึกการนอนที่ถูกสุขลักษณะ
 • บำบัดด้วยวิธีต่าง ๆ
 • ปรึกษาแพทย์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.pobpad.com


หน้าแรก

5แข้งฝีเท้าไม่ธรรมดา


หมวดหมู่