บ่อนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน

บ่อนคาสิโนบริเวณพรมแดนไทยกัมพูชา นั้นมีบ่อนคาสิโนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากที่สุดของพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน การลงทุนในบ่อนคาสิโนชายแดนของชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและการเมืองในเขตชายแดนไทยกัมพูชาดังกล่าวนั้น ดำเนิน