บ่อนคาสิโนในเพื่อนบ้าน

บริเวณพรมแดนไทยกัมพูชา นั้นมีบ่อนคาสิโนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากที่สุดของพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน การลงทุนในบ่อนคาสิโนชายแดนของชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและการเมืองในเขตชายแดนไทยกัมพูชาดังกล่าวนั้น ดำเนินการในกรอบข