พนันออนไลน์ในต่างประเทศ

พนันออนไลน์ในต่างประเทศกับปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเกมพนันออนไลน์นั้นเกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความ คลุมเครือของกฎระเบียบหรือมาตรการที่ใช้


ในการควบคุมส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพนันพบช่องทางในการหาผลประโยชน์ทางธุรกิจบนความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่ใช้ควบคุมด้วยการก่อตั้งบริษัทให้บริการรับแทงพนันออนไลน์

แนวนโยบายในการบริหารจัดการเกมพนันออนไลน์ แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้วหลักที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือ หนึ่งแนวนโยบายที่ไม่ยอมให้ธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เช่น การบริหารจัดการของประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย กรีซ ปากีสถาน ไทย เป็นต้น และสองแนวนโยบายที่ยินยอมให้ธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่นการบริหารจัดการของประเทศอังกฤษ ยิบรอลตาร์ (Gibraltar) มอลตา (Malta) เป็นต้น ในขณะที่แนวนโยบายที่สองหรือแนวนโยบายที่อนุญาตให้ธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นกับการบริหารจัดการของรัฐบาลของแต่ละประเทศเช่น การอนุญาตให้บางประเภทเกมพนันออนไลน์ (สลากลอตเตอรี่ เกมพนันทายผลกีฬา) เป็นสิ่งถูกกฎหมายอย่างประเทศสวีเดน เยอรมนี ฯลฯ การอนุญาตให้ธุรกิจพนันออนไลน์เป็นสิ่งถูกกฎหมายแต่ห้ามให้บริการพนันกับคนในประเทศอย่างประเทศออสเตรเลีย ฯลฯ การอนุญาตให้การบริการรับแทงพนันออนไลน์เป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่สามารถให้บริการได้เฉพาะคนต่างชาติที่อาศัยอยูในประเทศนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศฟินแลนด์ ออสเตรีย ฯลฯ การอนุญาตให้การเล่นพนันออนไลน์เป็นสิ่งถูกกฎหมายแต่ต้องใช้บริการพนันกับผู้ประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์ที่ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆเท่านั้น ผู้ประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์ที่เป็นชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งบริษัทให้บริการพนันออนไลน์อย่างประเทศฝรั่งเศส เดนมาร์ค ฯลฯ

อย่างไรก็ตามเพราะต้นทุนในการก่อตั้งธุรกิจบ่อนการพนันนั้นค่อนข้างสูง จึงเสมือนเป็นการสร้างกําแพงกีดกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจธุรกิจประเภทนี้สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายเพื่อทําการแข่งขันในการผลิตบริการการพนัน ซึ่งต่างจากตลาดธุรกิจพนันบ่อนออนไลน์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจไม่สูงนัก ทําให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่สนใจในธุรกิจพนันบ่อนออนไลน์สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อแข่งขันทางธุรกิจได้ไม่ยากนัก กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความสามารถในการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ไม่ให้เข้าสู่ตลาดของธุรกิจพนันบ่อนออนไลน์นั้นอยูในระดับต่ำและสาเหตุนี้เองจึงนําไปสู่จุดอ่อนที่สําคัญข้อหนึ่งของธุรกิจพนันบ่อนออนไลน์คือ ขาดแคลนลูกค้าที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดี (brand loyalty) ต่อการใช้บริการ website พนันของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบริษัทเดียว ทั้งนี้เพราะตัวเลือกของ website พนันนั้นมีอยู่มากบนโลกอินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้เล่นพนันออนไลน์สามารถเปลี่ยน website รับแทงพนันเพื่อเล่นพนันได้ตลอดเวลาในขณะที่บนโลกธุรกิจบ่อนการพนันตัวเลือกของบ่อนการพนันนั้นมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนของคู่แข่ง


หน้าแรก

บาคาร่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *