บ่อนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน

บ่อนคาสิโนบริเวณพรมแดนไทยกัมพูชา นั้นมีบ่อนคาสิโนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากที่สุดของพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน


การลงทุนในบ่อนคาสิโนชายแดนของชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและการเมืองในเขตชายแดนไทยกัมพูชาดังกล่าวนั้น ดำเนินการในกรอบของนโยบายของประเทศกัมพูชา ซึ่งมี 2 รูปแบบใหญ่ คือ

  1. นโยบายบ่อนคาสิโนในเขตปกครองพิเศษเกิดขึ้นจากการต่อสู้ในสงครามโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเขมรแดงถึงแม้ว่าจะมีชัยชนะต่อเขมรแดงแต่ก็ไม่สามารถที่จะยึดครองพื้นที่ประเทศกัมพูชาได้ทั้งหมด แต่จะมีพื้นที่บางแห่งหรือบางจังหวัดที่ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มทหารเขมรแดงที่ยังมีอำนาจอยู่ ดังนั้นในพื้นที่เหล่านี้จึงถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษซึ่งรัฐบาลกลางไม่สามารเข้ายึดครองได้และด้วยความจำเป็นในการสะสมทุนของกลุ่มทหารที่มีอำนาจในพื้นที่ปกครองพิเศษก็จะสนับสนุนให้มีการตั้งบ่อนคาสิโนในเขตพื้นที่ของตนโดยผู้นำทหารดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ จากการเปิดบ่อนในรูปของหุ้นลมจากการลงทุนในบ่อนตัวอย่างเช่น นโยบายบ่อนคาสิโนในเขตปกครองพิเศษในช่วงที่ นายฮาน มีอำนาจจำกัดในราชธานีพนมเปญได้ผลักดันให้ลูกเขยเชื้อสายเวียดนามมาลงทุนทางธุรกิจบ่อนคาสิโนโดยเป็นการร่วมทุนของนักลงทุนกัมพูชาเวียดนามและจีน ในเขตจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาที่เป็นเขตอิทธิพลของ นายสมพร หรือที่รู้จักกันในบ่อนนากา นอกจากนี้ในกรณีของจังหวัดไพลินในช่วงที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของนายสมพร อดีตผู้นำเขมรแดงในสงครามเวียดนาม กองทัพของนายฮานไม่สามารถที่จะเข้าเอาชนะอิทธิพลของนายสมพรได้ จึงให้จังหวัดไพลินเป็นเขตปกครองพิเศษจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพชูา นายสมพรซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จึงเปิดให้นักลงทุนไทยที่เป็นครือข่ายมาเปิดบ่อนคาสิโนในจังหวัดไพลิน โดยนายสมพรจะขอร่วมลงทุนด้วยการเป็นหุ้นส่วนในฐานะหุ้นลม

2.นโยบายบ่อนคาสิโนระดับชาติเกิดขึ้นในช่วงที่กลุ่มนายฮานสามารถรวมอำนาจของกลุ่มต่างๆ ในระดับท้องถิ่นให้ขึ้นตรงต่อส่วนกลางในราชธานีพนมเปญได้ ดังนั้นรัฐบาลกลางจึงกําหนดนโยบายบ่อนการพนันที่สามารถบังคับใช้ได้ทั่วทั้งประเทศ โดยไม่ถือว่ามีเขตปกครองพิเศษในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง โดยไม่ถือว่ามีเขตปกครองพิเศษในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น รัฐบาลนายฮานได้อนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมายโดยมีเงื่อนไข

1) อนุญาตให้สร้างอาคารบ่อนคาสิโนได้โดยบ่อนคาสิโนจะต้องอยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างน้อย 200 กิโลเมตร โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองหลวงอย่างน้อย 200 กิโลเมตรโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายแดนจะถือเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการสร้างอาคารบ่อนคาสิโนได้

2) มีการกําหนดมาตรการเด็ดขาดจากรัฐบาลกัมพูชาในการควบคุมไม่ให้คนกัมพูชาเข้าไปเล่นการพนันในบ่อน

3) มีระบบการจดัเก็บภาษีค่าสัมปทานสำหรับการจัดตั้งงบ่อนคาสิโน เช่นคาสิโนที่ชายแดนตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว เสียค่าสัมปทานปีละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐเสียค่าภาษีรายได้ต่อเดือน 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น


หน้าแรก

แทงบอลออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *